Werk2018-10-03T13:25:14+00:00

Via sport naar werk

Stichting Special Forces heeft een verbindende rol én een voorbeeldfunctie. Stichting Special Forces wil mede een opstap bieden naar regulier sporten om uiteindelijk toe te werken naar verdere integratie in het maatschappelijk leven (dagbesteding en (on)betaald werk). Binnen het programma Special Forces Work wordt nauw samen gewerkt met diverse zorginstellingen en partijen uit het bedrijfsleven. Special Forces Work is bedoeld voor jongeren en volwassenen, van wie de verwachting is dat zij (deels) kunnen werken in een meer beschutte omgeving of bij een werkgever maar die daarbij wel (blijvende) ondersteuning nodig hebben. De begeleiding naar werk wordt verzorgd door professionals in dienst bij een participatie- c.q. reïntegratie-afdeling van een zorginstelling. De zorginstellingen zijn deelnemer/partner van stichting Special Forces en delen de visie middels sport te kunnen toewerken naar verdere integratie in het maatschappelijk leven.

2018-09-23T17:32:33+00:00

Bakfietsproject

Bakfietsproject Naast het sporttraject is er ook een werktraject gestart om mensen met een verstandelijke beperking een kans te geven binnen het bedrijfsleven. Een