Sport2019-03-21T16:24:31+00:00

SPECIAL FORCES SPORT

De belangrijkste doelstelling van Special Forces Sport  is het initiëren en organiseren van sporten en bewegen voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking. Als uitgangspunt heeft Special Forces Sport: sporten binnen het reguliere sportverenigingsleven waar mogelijk en sporten in een aangepaste c.q. beschermde omgeving waar nodig.  Bij Special Forces is meedoen het sleutelwoord: meedoen in een sport, al dan niet binnen een team, bij een sportvereniging of sportaanbieder (non-profit). Want voor wie meedoet binnen de lijnen, wordt de stap naar actiever participeren in een breder maatschappelijk speelveld ook makkelijker!

Binnen Stichting Special Forces wordt een totaalconcept beoogd, dat wil zeggen: iedereen tussen de 4 en 104 met een beperking kan meedoen. Aangepast sporten wordt op verschillende gebieden gestimuleerd en gefaciliteerd. Dit loopt uiteen van het ondersteunen en adviseren van verenigingen die een aangepast team willen starten dan wel een bestaande aangepaste sporttak binnen de verenigingen willen continueren of uitbreiden, tot het creëren van de mogelijkheden voor een individu met beperking binnen het reguliere sportverenigingsleven. Special Forces Sport streeft zo veel mogelijk naar sporten op maat en wil dit bereiken door nog meer vraaggestuurd te werken in plaats van aanbodgericht. Hiertoe ligt er in de komende periode een accent op het onderzoeken van de sportbehoeften onder de verschillende doelgroepen.

VOETBAL

Bekijk de verschillende voetbalteams.

ATLETIEK

Meer informatie volgt!

BADMINTON

Meer informatie volgt!

E-HOCKEY

Meer informatie volgt!

JUDO

Meer informatie volgt!

JEU DE BOULES

Meer informatie volgt!

HANDBOOG

SCHIETEN

Meer informatie volgt!